21 październik

Integracja Sensoryczna to zintegrowana współpraca pomiędzy zmysłami człowieka. Stanowi podstawę autoregulacji i planowania a uzależniona jest od poszczególnych kanałów zmysłowych, które w zależności od zmysłu odgrywają odpowiednie role w życiu człowieka. Najważniejszymi zmysłami, w których obrębie odbywa się praca terapeutyczna podczasterapii SI są, zmysł propriocepcji, przedsionkowy oraz dotykowy, rozróżnia się dodatkowe zmysły w obszarze zainteresowań…

14 październik

W trakcie zajęć dziecko aktywnie uczestniczy w aranżowanych sytuacjach zadaniowych, które muszą być atrakcyjne dla niego i mieścić się ściśle w planie terapii, ćwiczymy nabywanie nowych umiejętności adaptacyjnych w miejsce starych nieadekwatnych, niezrozumiałych dla otoczenia czy stanowiących zagrożenie dla dziecka i otoczenia. Przykładowo dziecko ma za zadanie podczas stania na nisko zawieszonej platformie wykonać ćwiczenie…