14 październik
Cele terapii integracji sensorycznej

W trakcie zajęć dziecko aktywnie uczestniczy w aranżowanych sytuacjach zadaniowych, które muszą być atrakcyjne dla niego i mieścić się ściśle w planie terapii, ćwiczymy nabywanie nowych umiejętności adaptacyjnych w miejsce starych nieadekwatnych, niezrozumiałych dla otoczenia czy stanowiących zagrożenie dla dziecka i otoczenia. Przykładowo dziecko ma za zadanie podczas stania na nisko zawieszonej platformie wykonać ćwiczenie angażujące wzrok i słuch, np. przyczep klamerkę według zaczętego wzoru, następuje tutaj ćwiczenie ośrodków mowy, percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo- ruchowa, motoryka mała, równowaga, inne. Ważne jest to, aby Rodzice rozumieli, cele terapii integracji sensorycznej i jak ona działa. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy terapeutą a rodzicem, terapeuta po każdym spotkaniu udziela wyjaśnień rodzicowi o podejmowanych działaniach postępach, dalszych wskazaniach do pracy w domu.

Przy tworzeniu planu terapeutycznego zakłada się, że dziecko osiągnie:

·          nowe umiejętności adaptacyjne, które odpowiadają za reakcje i zachowania i ich generalizowaniu na środowisko, dziecko ma lepiej funkcjonować w środowisku nie tylko na zajęciach

·         zostaną osiągnięte założenia terapeutyczne dotyczące funkcjonowania zmysłowego, w zależności od problemów wyjściowych oraz postawionych celów

·         poprawie ulegnie zachowanie dziecka wyciszone lub podniesione zastaną reakcję adaptacyjne dziecka w otoczeniu

·         uczą się jakie mechanizmy rządzą ich ciałem i umysłem,

·         zdobywają kompetencje, dzięki którym łatwiej im panować nad zmysłem równowagi,

·         akceptują różne zapachy, faktury i smaki,

·         zastępują agresję przez świadome i kontrolowane uczucie złości,

·         naturalnie rozbudowują więzi emocjonalne z najbliższymi,

·         mają stabilną postawę i bezpiecznie pokonują przeszkody,

·         kształtują percepcję wzrokową i słuchową,

·         poprawiają koordynację ruchową,

·         mają zwiększoną koncentrację,

·         osiągają lepsze wyniki w szkole — czytanie, pisanie i liczenie.

Nadrzędnym celem prowadzonej terapii integracji sensorycznej jest niesienie pomocy dzieciom i rodzinie. Zapraszam na spotkanie, w którego trakcie możemy porozmawiać o problemach Państwa córki lub syna.