Diagnoza służy ocenie aktualnego poziomu rozwojowego dziecka na podstawie wywiadu i zgłaszanych trudności. Rodzaj diagnozy dobierany jest indywidualnie podczas pierwszego spotkania oraz po analizie zebranych na temat dziecka informacji.

Konsultacje dotyczą pierwszego spotkania z rodzicem podczas którego jest zbierany wywiad oraz przedstawiane są wskazania do dalszej ewentualnej współpracy, np. wskazania po konsultacji to przeprowadzenie wybranej diagnozy bądź przyjęcie na terapie stałą.