"Rozwój motoryczny dziecka istotnie determinuje jego rozwój emocjonalny i społeczny" (mat. szkoleniowe 'Terapia ręki' - poziom I i II)

Terapia ręki obejmuje swym działaniem wspomaganie prawidłowego wzorca ruchowego ręki. Składa się na niego kontrola postawy i lokomocja, schemat ciała koordynacja wzrokowo- ruchowa, sprawność rąk, rozwój chwytu. Obszary do pracy w ramach terapii ręki to motoryka globalna oraz motoryka mała oraz sprawność okoruchowa.

W terapii ręki podejmowane są działania mające na celu poprawę świadomości ciała, co posłuży w nauce poprawnego siedzenia, poprawnego chwytu pisarskiego, umiejętności regulowania napięcia mięśniowego potrzebnego do prawidłowej i efektywnej pracy stolikowej, nauce codziennych czynności tj. chwytanie łyżki widelca, szklanki, zapinanie guzików, zamków – to wszystko umożliwia realizację zadań podejmowanych przez dziecko w sposób adekwatny do postawionego zadania samoobsługowego bądź w nauce szkolnej. Działania w zakresie terapii ręki to przygotowanie do pracy ręką, nauka poprawnego chwytu bądź jego korekta w celu wypracowania najbardziej ergonomicznego wzorca ruchowego dla poprawy funkcjonowania dziecka, ocena diagnostyczna za pomocą skali oceny rozwoju psychoruchowego, system klasyfikacji funkcji motoryki dużej dla dzieci z MPD, oraz sama terapia której częstotliwość oraz zakres ustalany jest indywidualnie, zwykle raz w tygodniu.

Terapie ręki - Poznań