Terapia Integracji Sensorycznej to terapia indywidualna, dostosowana do potrzeb dziecka za pomocą zebranego wywiadu z rodzicem, obserwacji i standaryzowanych testów. Jej zadanie to poprawa organizacji zachowania dziecka za pomocą zestawów ćwiczeń odpowiadającym zapotrzebowaniu organizmu, bądź nauce akceptowania nowych doznań których dziecko unika.

Terapia odbywa się raz w tygodniu po 50-60 min i kontynuowana jest do osiągnięcia przez dziecko poprawy w funkcjonowaniu, aby to ocenić przeprowadza się rediagnozę po około roku terapii. Zakłada się współpracę z rodzicem, możliwe jest wydanie dyspozycji do pracy w domu z dzieckiem lub do przestrzegania zasad organizujących życie dziecka w domu. Integracja sensoryczna jest metodą wykorzystującą aktywność własną dziecka w oparciu o podejście niedyrektywne.