"Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze efekty" A. Jean Ayres

Terapia integracji sensorycznej

Integracja Sensoryczna to indywidualnie dobrane oddziaływania terapeutyczne podejmowane w celu poprawy funkcjonowania dziecka w środowisku domowym oraz przedszkolnym i szkolnym. Zaburzenia Integracji Sensorycznej powodują prezentowanie przez dziecko niepożądanych zachowań, np. dziecko wydaje się nadpobudliwe lub wycofane, wdaje się w bójki z innymi dziećmi, przeszkadza na lekcjach, ma problemy z dłuższym skupieniem uwagi, bywa drażliwe i agresywne, nie potrafi organizować sobie czasu wolnego.

Przejawiane przez dziecko zachowanie to komunikat. Dorośli mają za zadanie interpretację tego przekazu. Jeżeli jako rodzic masz wątpliwości co do rozwoju własnego dziecka, niepokoi cię jego zachowanie, słyszysz uwagi za strony wychowawców w przedszkolu czy szkole rozważ konsultację z terapeutą Integracji Sensorycznej.