mgr Alicja Antoniewicz

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog

 

Studia 

 • 2014 uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział studiów Edukacyjnych
 • 2018 uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział studiów Edukacyjnych
 • 2019 uzyskanie tytułu terapeuty integracji sensorycznej, Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział studiów Edukacyjnych
 • 2023 uzyskanie tytułu zawodowego magistra psychologii na kierunku psycholog kliniczny, Collegium Humanum

Szkolenia i kursy

 • 04/2013 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I uprawnienia do prowadzenia zajęć
 • 07/2013 I stopień Stymulacji Bazalnej uprawnienia do stosowania konceptu w praktyce
 • 08/2013 II stopień Stymulacji Bazalnej uprawnienia do stosowania konceptu w praktyce
 • 07/2014 Szkolenie Podstawowe dla Wolontariuszy WSWOP ” Hospicjum domowe”
 • 02/2018 Seminarium „Zabawa bazalna”
 • 03/2018 KORP Certyfikat uprawnienia do wykorzystywania narzędzia Karty Rozwoju Psychoruchowego- KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9. roku życia
 • 04/2018 PECS Picture Exchange Comunikation System- Poziom I
 • 08/2018 Seminarium „Stymulacja bazalna w pielęgnacji”
 • 10/2018 Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej temat: Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawniania pracy lewej półkuli mózgu
 • 11/2018 Terapia ręki I i II stopnia uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki
 • 11/2018 Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
 • 03/2019 VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • 06/2019 Szkolenie Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integracje odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
 • 10/2019 Trening Umiejętności Społecznych uprawniające do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
 • 10/2019 Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
 • 02/2020 Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • 03/2020 Artykuł „Dlaczego tak ważna jest terapia u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej” Magazyn Odkryj Nas.
 • 03/2020  II. Ogólnopolski Praktyczny Kongres „Wokół Integracji Sensorycznej” we współpracy z Forum Media
 • 06/2020 szkolenie „Komunikacja z pacjentem onkoligicznym” Wielkopolska Onkologia Dziecięca, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
 • 02/2021 szkolenie „Podstawowe umiejętności matematyczne” Dagmara Kubiak
 • 09/2021 szkolenie „Złożone umiejętności matematyczne” Dagmara Kubiak
 • 01/2022 szkolenie „MNRI Terapia Neurotaktylna” MNRI NeuroTactile Integration
 • 06/2022-09/2023 Szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej, CTPB
 • 07/2023 uzyskanie certyfikatu diagnosty w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji sensorycznej, PSTIS
 • 10/2023 szkolenie „Jak pracować z pacjentem z anankastycznym zaburzeniem osobowości metodą terapii schematu” Centrum Terapii Dialog
 • 10/2023 szkolenie „Jak przeprowadzić interwencję kryzysową wobec dziecka/ nastolatka, który chce odebrać sobie życie” Centrum Terapii Dialog
 • 10/2023 szkolenie „Jak pracować z bliskimi osób uzależnionych (z tzw. współuzależnieniem)?” Centrum Terapii Dialog
 • 11/2023 szkolenie „Jak pracować z pacjentem, korzystając z jego zasobów i mocnych stron? Podstawy terapii ericksonowskiej” Centrum Terapii Dialog
 • 11/2023 szkolenie „Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami obsesyjno- kompulsywnymi (OCD)” Centrum Terapii Dialog
 • 11/2023 szkolenie „Jak być skutecznym terapeutą? Wskazówki od Wojciecha Eichelbergera” Centrum Terapii Dialog
 • 01/2024 szkolenie „Autyzm i zaburzenia widzenia. Od teorii do praktyki” Program autorski Barbara Pakuła