"Punktem wyjścia stymulacji od postaw jest zachęcanie do odkrywania własnego ciała, to jest swojego Ja i jego możliwości" Andreas Frohlich
Stymulacja Bazalna to koncept założeń odnośnie postępowania i pracy z osobami z niepełnosprawnością głęboką, który przedłożył w latach 70- tych profesor Andreas Fröhlich. Metoda Stymulacji Bazalnej adresowana jest do osób których niepełnosprawność ogranicza ich możliwości eksplorowania otoczenia a także podejmowania współpracy. Metoda umożliwia efektywną pracę  z dziećmi i dorosłymi, która nakierowana jest na umożliwienie doświadczania doznań płynących z własnego ciała i otaczającego środowiska.

Podczas terapii podejmowane są działania niosące poprawę doświadczenia ruchowego i własnego ciała, poprzez wibracje, uelastycznienie pozycji, przyjmowanie pozycji niosących poczucie bezpieczeństwa a także pozycji wyjściowych, które są kluczowe do nauki nowych umiejętności i umożliwiają podejmowanie aktywności własnych przez osobę. Stymulacja Bazalna skupia swe oddziaływania na codziennym życiu osoby wielorako niepełnosprawnej organizując jej doświadczenia z poziomu ciała, jedzenia, pielęgnacji, snu, nauki, komunikacji oraz aktywności własnej. Wszystkie działania opierają się na założeniu dostrzegania osoby i wychodzenia naprzeciw jej potrzebom, które oceniane są na podstawie potrzeby doświadczania czegoś, dostrzegania innych osób, nawiązania kontaktu ze środowiskiem oraz potrzeby zrozumienia. Działania terapeutyczne podejmowane są w oparciu o wywiad, aktualne umiejętności oraz potrzeby jaki stawia środowisko, tj. naukę jedzenia, picia, porozumiewanie, aktywności, odpoczynku. Wszystkie działania zakładają naukę rodzica, któremu udzielane jest wsparcie oraz wskazówki do organizacji działań w domu, aby maksymalizować poprawę funkcjonowania osoby.

Stymulacja bazalna - Poznań