INTEGRACJA SENSORYCZNA - 50 minut pojedyncze spotkanie; sesja terapeutyczna od czterech spotkań

110,00 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA - 50 minut

110,00 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - 50 minut

110,00 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA - 50 minut

110,00 zł

TERAPIA RĘKI - 50 minut

110,00 zł

STYMULACJA BAZALNA - 50 minut

110,00 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE - 45 minut

40,00 zł

KONSULTACJE - 60-90 minut

150,00 zł

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

400,00 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - 50 minut

30,00 zł

ELEKTROSTYMULACJA - 55 minut

120,00 zł

DOGOTERAPIA

zajęcia indywidualne 45 min – 130,00 zł
zajęcia grupowe 50 min – 60,00 zł

OPINIE

150,00 zł

PRAKTYKI - 60 minut

15,00 zł