INTEGRACJA SENSORYCZNA - 50 minut pojedyncze spotkanie; sesja terapeutyczna od czterech spotkań

130,00 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA - 50 minut

110,00 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA - 50 minut

130,00 zł

TERAPIA RĘKI - 50 minut

130,00 zł

STYMULACJA BAZALNA - 50 minut

130,00 zł

KONSULTACJE - 60-90 minut

200,00 zł

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

500,00 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - 50 minut

50,00 zł

OPINIE

200,00 zł

PRAKTYKI - 60 minut

15,00 zł