Konsultacje dotyczą pierwszego spotkania z rodzicem podczas którego jest zbierany wywiad oraz przedstawiane są wskazania do dalszej ewentualnej współpracy, np. wskazania po konsultacji to przeprowadzenie wybranej diagnozy bądź przyjęcie na terapie stałą. W ramach konsultacji jest możliwe przeprowadzenie wywiadu oraz badania kontrolnego dziecka narzędziami diagnostycznymi:

  • M-CHAT-R  służącemu do wczesnego wykrywania objawów spektrum autyzmu. Jest to badanie przesiewowe mające na celu z jednej strony wykluczenie objawów ze spektrum ASD jak również wczesną interwencję w przypadku zagrożenia wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Rodzic możne skorzystać z bezpłatnego kwestionariusza na stronie http://badabada.pl/pro/m-chat-r-f dla dzieci od 18- 24 m.ż. W ramach konsultacji wydawana jest opinia o dziecku wraz z wypełnionym kwestionariuszem.
  • Inwentarzem Rozwoju Mowy i Komunikacji zaadaptowanym z amerykańskich testów MacArthur-Bates, służącym do diagnozowania poziomu rozwoju językowego dzieci do lat trzech. W ramach konsultacji wydawana jest opinia o aktualnym rozwoju mowy dziecka wraz z sugestiami do pracy.