"Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem na zawsze." Konfucjusz

Terapia pedagogiczna ma na celu wszechstronne wsparcie funkcjonowania dzieci z trudnościami rozwojowymi, poprzez stymulację określonych obszarów psycho- motorycznych. Dobór zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka w oparciu o wskazania diagnostyczne poparte wywiadem z rodzicem podczas konsultacji oraz ewentualną diagnozę dziecka. Pedagog specjalny organizuje wsparcie funkcjonowania ruchowego w zakresie motoryki globalnej i małej, poznawczego, poprawy w sferze mowy biernej i czynnej, logicznego myślenia, uwagi, koncentracji, grafomotoryki, liczenia, percepcji wzrokowej i słuchowej, czytania, pisania.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym obejmują wsparcie dla dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi. W gabinecie udzielamy wsparcia w terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją.

Podejmujemy działania w oparciu o metody pedagogiczne Weroniki Sherborn, Pecs – system komunikacji alternatywnej, Stymulację Bazalną, terapię dla osób z niepełnosprawnością głęboką, terapię ręki, VB-mapp – ocenę umiejętności i planowanie terapii, badanie standaryzowanym narzędziem diagnostycznym KORP, narzędzie M-CHAT R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.

Terapia obejmuje konsultację oraz ustalony plan terapii wraz z oceną postępów. Częstotliwość oraz indywidualny plan terapii dopasowywany jest indywidualnie, zwykle raz w tygodniu.