3 wrzesień

W literaturze funkcjonuje określenie triada autystyczna na określenie głównych obszarów, w których obserwuje się zaburzone funkcjonowanie. Te najbardziej charakterystyczne obszaru dotyczą mowy i języka, zachowań społecznych oraz podejmowanych przez dziecko aktywności, ich obserwacja oraz wywiad rozwojowy służy również postawieniu diagnozy. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (wg ICD-10 F.84*) to zaburzenie rozwojowe, w którym występują charakterystyczne objawy:…