14 październik

Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, każde z dzieci ma sobie właściwe doświadczenia oraz zasoby rozwojowe. Niektóre maluchy mają kłopoty z interpretacją sygnałów odbieranych przez zmysły. Przyczyną tego typu zaburzeń jest brak spójności w rejestracji, odbiorze i integracji na poziomie neuronalnym bodźców docierających ze środowiska bądź z własnego ciała. Rodzicom trudno dostrzec problemy dziecka…

24 wrzesień

Podstawą rozwoju organizmu ludzkiego jest rozwój motoryczny, który obok wzrostu stanowi nieodłączna część diagnoz i testów rozwojowych. Szczególnie w pierwszym roku życia dziecko rozwijając własny potencjał motoryczny osiąga tzw. kamienie milowe, czyli możliwości motoryczne służące opanowaniu poszczególnych złożonych ruchów mięśniowych, by móc w późniejszym czasie świadomie z nich korzystać. Terapia ręki zakłada obserwację, diagnozę oraz…