Zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego weroniki Sherborne
Dla kogo: Przeznaczone są dla dzieci młodszych oraz przedszkolnych, są dobrym wstępem dla małego przedszkolaka, dziecka nieśmiałego, zacieśniają relację z rodzicami.
Co oferują: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się na systemie ćwiczeń, które wykonywane w relacji z drugą osobą, rozwijają sferę emocjonalno – społeczną oraz świadomość własnego ciała  w ruchu. W trakcie zajęć dzieci poznają swoje otoczenie w bezpiecznej atmosferze za pomocą świadomie doświadczanego ruchu własnego ciała w relacji z innymi dziećmi czy rodzicami.  .
W metodzie wykorzystywane są zestawy ćwiczeń pokazywane przez osobę prowadzącą. Ćwiczenia pogrupowane są na kategorie, które prowadzą do poznania samego siebie oraz własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa, ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą oraz ćwiczenia twórcze:
  •  oparte na relacji „z”
  •  oparte na relacji „przeciwko”
  • oparte na relacji „razem”
 Czas trwania: Zajęcia trwają 60 min i realizowane są według scenariusza uwzględniającego wszystkie wyżej wymienione kategorie.

Zajęcia grupowe plastyczno- sensoryczne
Dla kogo: dla niemowląt, dzieci młodszych i w wieku przedszkolnym

Co oferują: Zajęcia zakładają rozwój umiejętności społecznych oraz doświadczenia sensoryczne całego ciała w relacji z drugą osobą oraz materiałami plastycznymi naturalnego pochodzenia. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem niemowląt oraz małych dzieci. Zajęcia organizowane są w formie warsztatów podczas, których dzieci wspólnie przygotowują różne masy plastyczne z naturalnych jadalnych produktów: ryż, makaron, kasze, które zabarwione barwnikiem spożywczym z olejkami zapachowymi tworzą niewyczerpane źródło inspiracji dla wszystkich uczestników.

Czas trwania: Zajęcia trwają 60 min i opierają się na inicjatywie twórczej grupy.