Muzykoterapia czyli terapia za pomocą muzyki.

Terapia wpływa na poprawę koncentracji, samooceny, redukuje napięcie. Wpływa bezpośrednio na fizjologiczny stan organizmu poprzez regulację pracy i rytmu serca, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, przemianę materii i napięcie mięśniowe.

Proces leczniczy zachodzi poprzez słuchanie i tworzenie muzyki oraz grę na instrumentach.

Logorytmika jest połączeniem zajęć logopedycznych z rytmiką i służy korygowaniu zaburzeń słuchu i wad wymowy.