„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.” – Francis Bacon

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnych poprzez poprawę pracy artykulacyjnej oraz rozumienia mowy. Logopedia diagnozuje i ukierunkowuje proces naprawczy dla zaburzonych funkcji komunikacyjnych: nieprawidłowości rozwoju mowy czy zaburzeń komunikacji językowej.

Działania podejmowane podczas terapii logopedycznej mają na celu:

  • rozwój nowych umiejętności artykulacyjnych,
  • usuwanie zaburzeń mowy,
  • nauczanie mowy,
  • podnoszenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,
  • usuwanie trudności w zakresie czytania i pisania.

 

W terapii logopedycznej interwencja terapeutyczna podlega zasadom:

  • wczesnej interwencji,
  • indywidualizacji,
  • aktywnego i świadomego udziału pacjenta,
  • wykorzystywania potencjału oraz dostosowania metod i środków do możliwości pacjenta,
  • systematyczności oraz współpracy z najbliższym otoczeniem.