„Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy wszystkie lekarstwa razem wzięte nigdy nie zastąpią ruchu” Wojciech Oczko

Fizjoterapia to dziedzina medyczna, która stanowi podstawę rehabilitacji leczniczej. Obejmuje ona swoim działaniem całość zagadnień leczenia ruchem i zabiegami fizykoterapeutycznymi. Głównym celem fizjoterapii jest przywracanie sprawności fizycznej, złagodzenie bólu, wykształcenie lub poprawę funkcjonowania funkcji motorycznych.

Fizjoterapia poprawia funkcjonowanie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Fizjoterapia obejmuje wiele metod leczenia, których wybór podyktowany jest indywidualnym rozpoznaniem terapeutycznym dokonywanym przez specjalistę fizjoterapii.