Elektrostymulacja to zabieg rehabilitacyjny lub leczniczy. Polega on na stymulacji nerwów lub mięśni za pomocą impulsów elektrycznych o określonej częstotliwości, amplitudzie i czasie trwania.

 • Dyslalie, takie jak np.: rotacyzm; sygmatyzm; seplenienie;
 • Połykanie infantylne;
 • Brak odruchu kaszlowego;
 • Wygórowany odruch wymiotny;
 • Nadwrażliwość lub podwrażliwość w obrębie jamy ustnej;
 • Dysfagię;
 • Dyzartrię;
 • Problemy ze wzmożonym ślinieniem;
 • Obniżone napięcie mięśnia okrężnego ust;
 • Obniżenie lub wzmożenie napięcia mięśniowego mięśni mimicznych, mięśni żucia;
 • Niedowład fałdów głosowych;
 • Bezgłos;
 • Rozszczepy podniebienia i wargi górnej;
 • Bruksizm;
 • Szczękościsk;
 • Brak pionizacji języka;
 • Przodozgryz;
 • Tyłozgryz;
 • Porażenie lub uszkodzenie nerwów czaszkowych, a w szczególności nerwu VII twarzowego, nerwu IX językowo-gardłowego, nerwu X błędnego oraz nerwu XII podjęzykowego;
 • Porażenie lub uszkodzenie nerwu trójdzielnego;
 • Stany po operacji resekcji języka;
 • Dolegliwości bólowe (neurologie);