„Psy mówią, ale tylko do tych, którzy wiedzą jak słuchać.” Orhan Pamuk.

Dogoterapia jest dziedziną wspierającą szeroko rozumianą  rehabilitację. Obcowanie z psami, żywymi i czującymi istotami, wpływa bardzo pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka. W dogoterapii mogą uczestniczyć wszystkie dzieci od 2 roku życia, podczas zajęć indywidualnych oraz grupowych.

Dogoterapia to zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidulnych potrzeb dziecka. W planie terapii uwzględniany jest rozwój motoryczny i poznawczy, kształtowane są nowe umiejętności społeczne. Wartością dodaną pracy z psami jest przede wszystkim:

  • podnoszenie pozytywnego obrazu samego siebie każdego podopiecznego,
  • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa,
  • poczucie całkowitej akceptacji,
  • rozwój i podtrzymywanie sprawności fizycznej motoryki globalnej i małej,
  • rozwój poznawczy,
  • umiejętność współpracy.

Dzieci czując pozytywne nastawienie psów do siebie pracują chętniej, otwierają się na innych, pokonują własne bariery i trudności oraz odnoszą sukcesy, ich poczucie sprawstwa rośnie. Pies powoduje również wyciszenie dzieci nadpobudliwych poprzez skupienie na sobie ich uwagi.