Fundacja Koralik powstała w 2021 roku jako organizacja pożytku publicznego mająca na celu wspomaganie terapeutyczne oraz finansowanie terapii dla dzieci. Fundacja udziela pomocy i wsparcia dzieciom z utrudnieniami w rozwoju oraz ich rodzinom.
W ramach wsparcia oferujemy zajęcia terapeutyczne i diagnozowanie dzieci do 10 r.ż.
Zajęcia w ramach świadczeń fundacji:
Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia pedagogiczna
Terapia ręki wraz z oceną poprawnego chwytu pisarskiego
Terapia komunikacji alternatywnej
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
Stymulację bazalną dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Pozyskujemy środki w ramach dofinansowań, dotacji oraz darowizn.