INTEGRACJA SENSORYCZNA 50-60 min - pojedyncze spotkanie; sesja terapeutyczna od czterech spotkań

100,00 zł; 90,00 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA REDIAGNOZA 60-90 min

150,00 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA 50-60 min - pojedyncze spotkanie; sesja terapeutyczna od czterech spotkań

100,00 zł; 90,00 zł

TERAPIA RĘKI 50-60 min - pojedyncze spotkanie; sesja terapeutyczna od czterech spotkań

100,00 zł; 90,00 zł

STYMULACJA BAZALNA 50-60 min - pojedyncze spotkanie; sesja terapeutyczna od czterech spotkań

100,00 zł; 90,00 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE 60 min

40,00 zł

DIAGNOZY 50-60 min - 3 spotkania 50 min, w tym diagnoza pisemna i omówienie

300,00 zł.

KONSULTACJE 60-90 min

150,00zł

OPINIE

100,00zł

ZAŚWIADCZENIA

30,00zł