24 Wrzesień

Podstawą rozwoju organizmu ludzkiego jest rozwój motoryczny, który obok wzrostu stanowi nieodłączna część diagnoz i testów rozwojowych. Szczególnie w pierwszym roku życia dziecko rozwijając własny potencjał motoryczny osiąga tzw. kamienie milowe, czyli możliwości motoryczne służące opanowaniu poszczególnych złożonych ruchów mięśniowych, by móc w późniejszym czasie świadomie z nich korzystać. Terapia ręki zakłada obserwację, diagnozę oraz…

3 Wrzesień

W literaturze funkcjonuje określenie triada autystyczna na określenie głównych obszarów, w których obserwuje się zaburzone funkcjonowanie. Te najbardziej charakterystyczne obszaru dotyczą mowy i języka, zachowań społecznych oraz podejmowanych przez dziecko aktywności, ich obserwacja oraz wywiad rozwojowy służy również postawieniu diagnozy. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (wg ICD-10 F.84*) to zaburzenie rozwojowe, w którym występują charakterystyczne objawy:…