14 Październik

W trakcie zajęć dziecko aktywnie uczestniczy w aranżowanych sytuacjach zadaniowych, które muszą być atrakcyjne dla niego i mieścić się ściśle w planie terapii, ćwiczymy nabywanie nowych umiejętności adaptacyjnych w miejsce starych nieadekwatnych, niezrozumiałych dla otoczenia czy stanowiących zagrożenie dla dziecka i otoczenia. Przykładowo dziecko ma za zadanie podczas stania na nisko zawieszonej platformie wykonać ćwiczenie…

14 Październik

Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, każde z dzieci ma sobie właściwe doświadczenia oraz zasoby rozwojowe. Niektóre maluchy mają kłopoty z interpretacją sygnałów odbieranych przez zmysły. Przyczyną tego typu zaburzeń jest brak spójności w rejestracji, odbiorze i integracji na poziomie neuronalnym bodźców docierających ze środowiska bądź z własnego ciała. Rodzicom trudno dostrzec problemy dziecka…